Văn bản về Thuế TNDN

Văn bản về Thuế TNDN

Văn bản về Thuế TNDN

Jan 07, 2021 - > Văn bản pháp luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNDN số 32/2013/QH13: Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC

Quý khách hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi điện thoại tư vấn Quý khách một cách tốt nhất!