Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin đối với khách hàng là một trong những quy tắc quan trọng, được quy định rất cụ thể tại Quy tắc 12 của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật; luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Do vậy Công ty Dichvuthue.net luôn khẳng định uy tín của mình và tuân thủ theo đúng quy tắc nghề nghiệp luôn bảo mật thông tin cho khách hàng.a

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dichvuthue.net bao gồm: họ tên, email, điện thoại, skype, địa chỉ trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà dichvuthue.net cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để dichvuthue.net liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste dichvuthue.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;

Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung khách hàng yêu cầu;

Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dichvuthue.net;

Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của dichvuthue.net

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ SỐ 1 ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400401261

Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Đắk R'Lấp

Địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Điện thoại: 0567012012

Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Quận

Ngày cấp giấy phép: 04/01/2019

Email: Info@Dichvuthue.net

 

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website dichvuthue.net thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website dichvuthue.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dichvuthue.net sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, dichvuthue.net sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên  dichvuthue.net được dichvuthue.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  dichvuthue.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, dichvuthue.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý dichvuthue.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.

Quý khách hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi điện thoại tư vấn Quý khách một cách tốt nhất!